TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita,
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia,
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä,
- tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet ja
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Yleiskuvaus

Suoritukseen vaaditaan tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti.

TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op jakautuu kahdeksi opintojaksoksi lukuvuodesta 2018-2019 alkaen:

  • TIEA2.1A Olio-ohjelmoinnin perusteet I 5 op
  • TIEA2.1B Olio-ohjelmoinnin perusteet II 5 op

Suositellut edeltävyydet:
TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi I
TIEP5 Lausekielinen ohjelmointi II

tai vastaavat tiedot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
Jorma.Laurikkala[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

8.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 klo 10-12, Pinni B1100
Ke 9.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Poikkeukset:
20.2.2019 , Pinni B, Paavo Koli -sali
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 10-12, PInni B1097
Itsenäinen työskentely
ohjatut mikroharjoitukset
Pe 11.1.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 8.30-10, Pinni ML B1084
mikroharjoitukset
Ti 15.1.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni ML40
mikroharjoitukset
Ke 16.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni ML B1084