KATVAA11 Yritysetiikka (verkkokurssi) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KATVAA11 Business Ethics
    Osallistuminen opetukseen - Lectures, individual and group assignments, and written exam
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yritysetiikan keskeiset käsitteet ja merkityksen. Opiskelija tunnistaa etiikan teoriat ja liiketoiminnan päätöksenteon eettisen ulottuvuuden. Opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa erilaisia työkaluja eettisten käytäntöjen kehittämiseksi yrityksissä.

Yleiskuvaus

Kyseessä on verkkokurssi, jossa opiskelijat itsenäisesti tekevät seuraavat kurssisuoritukset: yritysanalyysi, kirjatentti ja osallistuminen kurssin keskustelualueelle. Kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti II-IV periodin aikana.

Opettajat

Outi Lehtonen, Vastaava opettaja
Outi.Lehtonen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 31.7.2019
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Yritysanalyysi 50 %
Kirjatentti 50 %
Keskustelualueelle osallistuminen
Kurssipalaute

Oppimateriaalit

Crane, A. and Matten, D.: Business Ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (3rd or latests ed.)

Lisätiedot

Kurssin oppimateriaalit ovat englanniksi. Kurssityöt voi palauttaa suomeksi tai englanniksi.

Kurssille ei ole ilmoittautumista. Kurssille osallistutaan liittymällä kurssin moodle-alueelle. Kurssin moodle-alueelle pääsee liittymään kurssiavaimella "Etiikka2018", 15.10.2018 alkaen.

Business ethics -kurssi luennoidaan periodissa I englanniksi.