x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA12 Ympäristöhallinnan muutos (esseesuoritusvaihtoehto) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan ja ympäristön muutosprosesseja käyttäen apunaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja ympäristöpolitiikan ajattelutapaa ja peruskäsitteistöä. Opintojakson jälkeen opiskelijat tuntevat keskeiset ympäristöhallinnan tarkastelu- ja analyysitavat ja osaavat soveltaa niitä jäsentämään yhteiskunnassa ja muussa luonnossa ilmenevien muutosprosessien keskinäisiä suhteita.

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
Pekka.T.Jokinen[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 130 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Study materials:

Evans, J. 2012. Environmental Governance. Routledge.

Held, D., Theros, M., Fane-Hervey, A. (eds.) 2012. The Governance of Climate Change: Science, Politics and Ethics.Polity Press.

Lisätiedot

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (Pekka Jokinen) sopiakseen tarkemmin esseen aiheesta. Esseen tavoitteena ei ole kirjojen lyhennelmä vaan pohdiskeleva teksti, jossa on mukana myös omaa tutkijanääntä. Essee voi sisältää viittauksia myös muihin lähteisiin, joihin viitataan käyttämällä normaalia viittaustekniikkaa (tekstin sisäiset viittaukset). Kaikki käytetyt lähteet on merkittävä esseen lähdeluetteloon. Esseessä on lisäksi oltava sisällysluettelo. Esseen laatija voi tehdä väliotsikoinnin haluamallaan tavalla mutta tekstin tulee noudattaa tätä perusrakennetta:

1) Johtanto, joka kuvaa esseen aiheen ja esittelee sen näkökulman
2) Esseen sisällöllinen osuus
3) Diskussio, joka kuvaa esseen johtopäätökset suhteessa käytettyihin lähdeteoksiin

Esseen ohjeellinen laajuus on 12-15 sivua (Times 12 pt tai vastaava tekstityyppi, 1,5 rivinvälillä).