x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien muotoutumisesta energiaa koskevissa hankkeissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Opiskelija tunnistaa kansalaisten käytettävissä olevat keinot ja foorumit energiaratkaisuihin vaikuttamisessa ja heidän käsityksensä omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Opiskelija kykenee myös jäsentämään poliittisten ja hallinnollisten päätöksentekijöiden sekä energiahankkeiden toimeenpanijoiden reaktiot kansalaisten esittämiin muutosvaatimuksiin.

Erityishuomion kohteena jaksossa on yksittäisten kansalaisten ja kansalaisliikkeiden rooli ydinjätteen loppusijoitukseen ja tiehankkeisiin vaikuttamisessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa (YVA). Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee muodostamaan kokonaiskuvan kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista energiahankkeissa suhteessa poliittisiin ja hallinnollisiin päätöksentekijöihin sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Opettajat

Ilkka Ruostetsaari, Vastaava opettaja
ilkka.ruostetsaari[ät]tuni.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.