x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS10 Valtio-opin teoriat (kirjatentti/essee) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää politiikan teorian ja erilaisten politiikan tutkimuksen lähestymistapojen tuntemustaan. Moduulin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt läntisen poliittisen ajattelun traditioon ja sen keskeisiin teoreetikkoihin. Opiskelija tuntee lisäksi modernin politiikan teorian ja sen erilaiset lähestymistavat kuten libertanismin, kommunitarismin, republikanismin, feminismin ja deliberatiivisen demokratian. Opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys politiikan teorioiden kehityksestä ja niiden merkityksestä modernissa politiikan tutkimuksessa. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa valtio-opin teoriaperinnettä ja erilaisia lähestymistapoja käytännön poliittisten ilmiöiden tarkasteluun.

Opettajat

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
Kaisa.Herne[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.