x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus (kirjatentti/essee) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys rauhan- ja konfliktintutkimuksen viimeaikaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Hän on perehtynyt syvällisesti keskeisiin sodan ja rauhan kysymyksiin, joita koskevat uusimmat keskustelut ja merkittävimmät teoreettiset lähestymistavat hän tuntee. Hän osaa kritisoida ja soveltaa tutkimuksessa esitettyjä väitteitä ja näkökulmia omassa tutkimustyössään.

Opettajat

Juha Vuori, Vastaava opettaja
Juha.Vuori[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.