x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus (kirjatentti/essee) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee varsin hyvin Euroopan integraatiota koskevaa ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta. Hän osaa analysoida sekä unionin sisäistä integraatiota että sen ulkosuhteiden integraatiota itsenäisesti teoreettista tutkimusta soveltaen. Opiskelija on lisäksi syventänyt ymmärrystään integraation joistakin erityisulottuvuuksista, kuten turvallisuus, talous tai arvot, ja pystyy käsittelemään niitä eri näkökulmista.

Opettajat

Pami Aalto, Vastaava opettaja
pami.aalto[ät]tuni.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.