x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus (kirjatentti/essee) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys maailmanpolitiikkaa koskevasta viimeaikaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Hän on perehtynyt syvällisemmin uuteen ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa koskevaan tutkimuskirjallisuuteen, joita koskevat uusimmat keskustelut ja merkittävimmät teoreettiset lähestymistavat hän tuntee. Opiskelija osaa kritisoida ja soveltaa tutkimuksessa esitettyjä väitteitä omassa tutkimustyössään.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
hiski.haukkala[ät]tuni.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.