POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria (kirjatentti) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa arvioida kansainvälisen politiikan teorioita suhteessa toisiinsa, tuntee kansainvälisen politiikan teoreettisen tutkimuksen viimeaikaiset suuntaukset, ymmärtää metateorian merkityksen kansainvälisen politiikan tutkimuksen ja käytännön jäsentämisessä sekä kykenee itsenäisesti vertailemaan kansainvälisen politiikan teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia. Syventävien opintojen HOPS laaditaan kurssin yhteydessä.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
Hiski.Haukkala[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.