x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakso syventää politiikan teorian tuntemusta perehdyttämällä opiskelijan yhteen uudempaan ja yhteen vanhempaan poliittisen ajattelun keskeiseen teokseen. Opiskelija saavuttaa hyvän ymmärryksen valitsemiensa teoreetikkojen ajatuksista ja merkityksestä politiikan tutkimuksessa. Opiskelija kykenee sisäistämään klassikkojen teorioita ja jäsentämään niiden avulla nykyajan politiikkaa.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.