x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen ja median merkitystä politiikassa. Hän kykenee arvioimaan miten tiedotusvälineet ja poliittinen retoriikka rakentavat käsitystämme politiikasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Opiskelija osaa soveltaa poliittisen kommunikaation ja retoriikan teorioita ja pystyy tunnistamaan politiikassa esiintyviä diskursseja ja metaforia.

Opettajat

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]tuni.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.