x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla Euroopan maiden poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja tuntee niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija omaa erityisen vahvat tiedot Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen poliittisesta järjestelmästä. Hän kykenee arvioimaan miten pohjoismainen demokratia eroaa muiden Euroopan valtioiden poliittisista kulttuureista ja miten valta jakautuu Suomen politiikassa.

Opettajat

Sami Borg, Vastaava opettaja
sami.borg[ät]tuni.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.