x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sotaan ja väkivaltaan sekä sodan oikeutukseen liittyviä muutostekijöitä sekä turvallisuusparadigman muutosta ja sen ilmentymiä. Opiskelija oppii tulkitsemaan turvallisuuskäsitysten merkityksiä toteutettavassa politiikassa. Opiskelija saa valmiudet lähestyä käytännön turvallisuuskysymyksiä erilaisista kansainvälisten suhteiden tutkimusalojen sisältämistä turvallisuuskäsityksistä.

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.