x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmantalouden yleisen rakenteen sekä keskeiset instituutiot ja hallintajärjestelmät. Hän ymmärtää näiden rakenteiden historiallisen kehityksen ja globalisaation merkityksen kansainväliselle taloudelle. Samalla hän osaa hahmottaa maailmantalouden organisoimista ja säätelyä koskevien kysymysten poliittisen luonteen ja erilaisten toimijoiden pyrkimykset vaikuttaa niihin. Hän tuntee myös kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksen käsitteistön ja tietää alan keskeisimmät teoreettiset lähestymistavat, joita hän kykenee itsenäisesti soveltamaan kansainvälisen poliittisen talouden ajankohtaisiin aiheisiin.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
Hiski.Haukkala[ät]uta.fi
Mikko Räkköläinen, Muu henkilö
Mikko.Rakkolainen[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.