POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida maailmanpolitiikkaa keskeisten toimijoiden ulkopolitiikan ja niiden välisen diplomatian näkökulmasta. Hän ymmärtää ulkopolitiikkaa ja diplomatiaa sekä näiden muutosta koskevaa ajattelua. Hän myös syventää ymmärrystään aihetta koskevista teoreettisista keskusteluista ja osaa itse soveltaa niissä esiintyviä ajatuksia.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
Hiski.Haukkala[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lukupiirissä luetaan erikseen ilmoitettavat artikkelit (1 op). Mikäli lukupiiriä ei järjestetä tai siinä ei ole tilaa, artikkelit on mahdollista suorittaa henkilökohtaisella lukupäiväkirjalla tai tentillä.