POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää maailmanpolitiikan keskeiset rakenteet, instituutiot sekä niiden kehityksen ja muutoksen. Opiskelija tuntee myös aiheeseen liittyviä kansainvälisen politiikan teoreettisia keskusteluja.

Opettajat

Hiski Haukkala, Vastaava opettaja
Hiski.Haukkala[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.