x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (kirjatentti/essee) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet analysoida EU:n ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksia.

Opettajat

Pami Aalto, Vastaava opettaja
Pami.Aalto[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.