x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.2 Vauvasta vaariin. Ikä feministisessä tutkimuksessa 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolta, ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevän tutkimuskentän historiallisen rakentumisen vaiheita. Opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa aihepiirin tutkimuksessa käytettyjä teoriaperinteitä.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan ikäkategorian analysointiin feministisessä tutkimuksessa. Tarkastelemme tekstien, kirjallisten töiden ja keskustelujen avulla iän ja sukupuolen yhteen kietoutuneita kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä vaikutuksia elettyihin todellisuuksiin eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä lapsuudesta vanhuuteen. Kurssin tavoite on lisätä ymmärrystä iästä kulttuurisena kategoriana ja tutkia sitä, miten ikä muokkaa sukupuolen kulttuurisia ja sosiaalisia sisältöjä.

Kurssi perehdyttää sukupuolen ja iän suhteeseen eri näkökulmista keskittyen esimerkiksi seksuaalisuuden ja luokan merkityksiin. Kurssin teemat ammentavat feministisen tutkimuksen lisäksi lapsuuden tutkimuksesta, tyttötutkimuksesta ja kriittisestä kulttuurigerontologiasta. Käsittelemme esimerkiksi keski-ikään liittyviä ikästereotypioita, lapsuuden heteronormatiivisuutta ja seksuaalisuuden kategorian rakentumista vanhuudessa.

Kurssi kestää 8 viikkoa ja se toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla viikoittaiset artikkelit tai muut tekstit (saatavana pdf-tiedostoina tai linkkeinä), kirjoittamalla niistä lyhyitä kommentaareja tai oppimistehtäviä, osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun sekä tuottamalla essee (noin 6 sivua) jostakin kurssin aihealueesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 27.8.-14.9.2018 välisenä aikana e-lomakkeella. Opiskelijoille ilmoitetaan kurssille pääsemisestä viimeistään 19.9. ja heidän tulee vahvistaa kurssipaikan vastaanottaminen viimeistään 21.9.

Opettajat

Hanna Ojala, Opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Karoliina Ojanen (Helsingin yliopisto), Opettaja

Opetus

1.10.2018 – 23.11.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvosanaan vaikuttaa aktiivisuus verkkokeskusteluissa, kyky kytkeä kurssimateriaalia osaksi keskusteluja ja omaan mielipiteen muodostukseen sekä loppuessee.

Lisätiedot

Kurssi on aineopintojen tasoinen ja sen korvaavuudesta tutkinnossa sovitaan oman yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kanssa. Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna-Mari Ikoseen (hanna-mari.ikonen@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.