x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee feministisen ajattelun klassikkotekstejä ja niiden kysymyksenasetteluja sekä osaa arvioida niiden relevanssia nykymaailmassa.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on saada perustuntemus feministisen ajattelun historiasta ja valikoimasta klassikkoteoksia. Opintojaksolla perehdytään feministiseen ajatteluperinteeseen 1790-luvulta 1970-luvulle, pääasiassa lukemalla klassikoiksi muodostuneita tekstejä. Lisäksi luetaan lyhyitä opettajan luentoja ja esittelytekstejä historiallisen kontekstin ymmärtämiseksi.

Kurssin tarkoitus on luoda opiskelijoille jäsentynyt kuvaus feministisen ajattelun historiallisista kausista, ns. aalloista, sekä niihin liittyvistä teemoista, käsitteistä ja kysymyksistä. Kurssi suoritetaan lukemalla tekstit, pienillä kirjoitustehtävillä sekä aktiivisella osallistumisella verkkokeskusteluihin. Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla ja sen oppimateriaalina hyödynnetään myös Klassikkogalleria-verkkomateriaalia. Kurssi vaatii sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja keskusteluun ja on luonteeltaan intensiivinen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 30 opiskelijaa. Haku kurssille 27.8.-14.9.2018 välisenä aikana e-lomakkeella.

Opettajat

Hanna Etholen, Helsingin yliopisto, Vastaava opettaja

Opetus

24.9.2018 – 16.11.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu sekä perus- että aineopintojen opiskelijoille. Sen järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.