x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LÄÄKA460 Lääketieteellisen tutkimuksen etiikka 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen lääketieteen alaan liittyvistä eettisistä ongelmista ja velvoitteista erityisesti tutkimusetiikan näkökulmasta. Tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan asenteisiin ja käyttäytymiseen niin, että hän pystyy toiminnassaan tekemään eettisesti oikeita ratkaisuja.

Opettajat

Seppo Parkkila, Vastaava opettaja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.