x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKT6.4.3 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Yleiskuvaus

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan myös tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Pohditaan myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädöntöä. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistäminen voi tulla työksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu 24 osallistujaa. Haku kurssille 20.8.-7.9.2018 välisenä aikana e-lomakkeella.

Opettajat

Hanna Etholen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Anna Heinonen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Heini Kinnunen, Helsingin yliopisto, Opettaja
Aino-Maija Elonheimo, Helsingin yliopisto, Opettaja

Opetus

17.9.2018 – 16.11.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna-Mari Ikoseen (hanna-mari.ikonen@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.