x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVVAL Aineopintojen valinnainen jakso: Organisaatioviestintä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioviestinnän merkityksen erilaisten organisaatioiden toiminnan kannalta, niin sisäisen kuin ulkoisen organisaatioviestinnän näkökulmasta. Opiskelija tuntee erilaisia näkökulmia organisaatioviestinnän tarkasteluun ja ymmärtää organisaatioviestinnän suunnittelun merkityksen. Opiskelija tunnistaa viestintäsuunnitelmien tärkeät sisällöt ja osaa analysoida viestintäsuunnitelmia, ja hänellä on perusvalmiudet organisaatioviestinnän suunnitteluun. Opiskelija kiinnittää huomiota myös organisaatioviestinnän erilaisiin haasteisiin ja erityiskysymyksiin.

Yleiskuvaus

Kurssi pidetään verkkototeutuksena Moodlessa. Kurssilla tarkastellaan organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää ja perehdytään viestinnän johtamiseen, mittaamiseen ja suunnitteluun. Opiskelija myös arvioi viestinnän suunnittelua. Kurssin lopputyössä opiskelija syventyy tarkemmin organisaatioviestinnän haasteisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssina Moodlessa. Moodleavaimen saa opettajalta (marja.eklund@tuni.fi).

Kevään 2019 opetus päättyy 30.5.2019. Tähän opetukseen ei enää oteta uusia opiskelijoita.

Kevään verkkokurssin lisäksi on vielä tarjolla kesäopetus, joka on avoinna 17.6.-31.7.2019.

Opettajat

Marja Eklund, Vastaava opettaja
Marja.Eklund[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely
Verkkokurssina Moodlessa
Verkkokurssina Moodlessa myös kesällä (avoinna 17.6.-31.7.2019)

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja siihen sisältyvä kirjallisuus (Juholin: Communicare! Infor 2017) ja tehtävät.

Lisätiedot

Kurssi on yhteistyössä JKK:n kanssa. Se käy myös JKK:n KATJOA19 suoritukseksi.

Kurssi on avoin myös TTY:n ja TAMKin opiskelijoille ristiinopiskelupalvelussa. Kurssi löytyy ristiinopiskelupalvelussa JOVVAL Aineopintojen muu valinnainen jakso -teksin alta.