RANP4 Johdatus kielitieteeseen / Initiation à la linguistique 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee kielitieteen keskeisiä aihealueita ja niiden peruskäsitteistöä ranskan kielellä
-pystyy lukemaan ranskankielistä kielitieteellistä kirjallisuutta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
Soili.Hakulinen[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A2089
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni A2089