RUST2/VENS13 Russia beyond Russia. Case Study Finland 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Russian Studies
Viestintätieteiden tiedekunta

Yleiskuvaus

Neuvostoliiton hajoaminen ja sitä seuranneet muuttoliikkeet ovat johtaneet laajojen venäjänkielisten vähemmistöjen muotoutumiseen Venäjän Federaation ulkopuolelle. Suomessa venäjänkieliset muodostavat kolmanneksi suurimman kieliryhmän, ja venäjänkielinen väestö kasvaa niin maahanmuuton kautta kuin paikallisestikin. Kuitenkin tämän ryhmän tutkimus on sen kokoon ja merkitykseen nähden pysynyt vähäisenä.

Suunnitteilla oleva kurssi valottaa venäjänkielisiä vähemmistöjä monesta näkökulmasta, näin luoden kattavan yleiskuvan venäjänkielisistä ja heitä käsittelevistä tutkimusnäkökulmista. Kurssi keskittyy ensisijaisesti Suomen venäjänkielisiin, mutta peilaa heidän tilannettaan venäjänkilisiin vähemmistöihin muissa maissa. Kurssilla käsitellään venäjänkielisten vähemmistöjen muotoutumista muun muassa muuttoliikkeiden kautta ja Venäjän ulkovenäläisiin suuntaamien diasporapolitiikoissa. Venäjänkielisten kotoutumista käsitellään heidän työmarkkina-asemansa, hoivaverkostojen ja sukupuolen näkökulmasta. Venäjänkielisten ylirajaiset suhteet tulevat esille heidän mediasuhteensa ja historiallisen muistin analyysissä. Kurssilla käsitellään myös venäjänkielisten elämää kehystäviä Venäjä-mielikuvia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2019 23:59

Opettajat

Davydova Olga, Vastaava opettaja

Opetus

8.4.2019 – 12.4.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 9.4.2019 klo 16-20, Pinni B4087
Ke 10.4.2019 klo 16-20, Pinni B4087
To 11.4.2019 klo 16-18, Pinni B4087
Pe 12.4.2019 klo 16-18, Pinni B4117