JOVA6/JMMETUS Tila, teknologia ja toiminta: Lukuseminaari: Julkinen toiminta teknoyhteiskunnassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilan problematiikan keskeisyyden mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentällä ja tunnistaa tilan näkökulmasta avautuvia tutkimuksellisia aihealueita. Hän hahmottaa tilan, teknologian ja ihmisten toiminnan keskinäissidoksia myös historialliselta kannalta. Opiskelija osaa eritellä ja arvioida teknologioiden roolia eri tilojen ominaispiirteiden sekä tiloissa mahdollisen ja niitä mahdollisesti muokkaavan toiminnan suunnasta.

Yleiskuvaus

Lukuseminaarimuotoisessa työskentelyssä paneudutaan tilan ja julkisen toiminnan suhteisiin 2010-luvun lopun teknologiavälitteisessä yhteiskunnassa. Aihepiiriä lähestytään muun muassa algoritmiohjausta, valvontaa, vastarintaa ja taloudellista valtaa koskevien kysymysten kautta hyödyntäen mediatutkimuksen ajankohtaista kirjallisuutta. Tapaukset, joihin tutkimustekstien avulla tartutaan, voivat liittyä esimerkiksi verkottuneisiin älylaitteisiin, hakkerointiin, lohkoketjuteknologiaan, bioteknologiaan, tekoälyyn tai robotiikkaan.

Lukuseminaarin tapaamisia varten luetaan ennalta sovittu artikkeli, josta keskustellaan osallistujien ajatusten ja kysymysten pohjalta. Keskustelua virittää kullakin tapaamiskerralla yksittäin tai pareina tehtävä esittely luetusta tekstistä. Seminaarityöskentelyn alkuun sisältyy opettajan taustoittava pohjustus aihepiiristä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.1. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mirka Muilu, Vastaava opettaja
Mirka.Muilu[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2019 – 20.3.2019
Seminaari 20 tuntia
Lukuseminaari
Ke 9.1.2019 - 20.3.2019 viikoittain klo 12-14, Linna K106

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tapaamisiin ja loppuesseen kirjoittamista käsiteltyihin teemoihin liittyvästä aiheesta.

Aineopinnoissa loppuesseen laajuus on noin 1500 sanaa ja syventävissä noin 2500 sanaa.

Lisätiedot

Tämä lukuseminaaritoteutus käy aineopintojen JOVA6:n suoritukseksi sekä JMMETUS-suoritukseksi syventäviin opintoihin.

Kurssi käy suoritukseksi myös SOC:n tiede- ja teknologia teemakokonaisuuteen (SOS10.6)