JOVTS5 Seminaari (Seppänen) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Janne Seppänen, Vastaava opettaja
Janne.Seppanen[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2019 – 16.5.2019
Seminaari
To 10.1.2019 klo 10-12, Päät E326, Ensimmäisellä kerralla sovitaan kevään työskentely ja aikataulu.

Lisätiedot

Uusi seminaariryhmä aloittaa tammikuussa 2019 jos tulijoita on. Seppäsen seminaariryhmä on tarkoitettu VJM:n opiskelijoille.