x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTA2 Analyyttinen geometria (itseopiskelumateriaali ja opintopiiri)
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Matematiikka/tilastotiede
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tason isometriat ja osaa vaihtaa koordinaatistoa niiden avulla. Opiskelija tietää erilaisia tapoja määritellä kartioleikkauksia ja osaa siirtyä yksittäisen kartioleikkauksen tapauksessa tavasta toiseen. Opiskelija osaa määrittää annetusta toisen asteen yhtälöstä mitä kartioleikkausta se esittää käyttäen matriisin diagonalisointia.

Yleiskuvaus

Sisällöt:

  • koordinaattitaso

  • tason isometriat

  • kartioleikkaukset

  • symmetrisen matriisin diagonalisointi

  • pääakseliongelma

Edeltävät opinnot:

Kurssia edeltäviksi opinnoiksi suositellaan aineopintokursseja Lineaarialgebra 1A ja Lineaarialgebra 1B

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tommi Lehtinen, Vastaava opettaja

Opetus

31.8.2018 – 19.10.2018
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri
Pienryhmäopetus
Pe 31.8.2018 klo 10-12, LS B3110, Pinni B
Pe 7.9.2018 - 19.10.2018 viikoittain klo 10-12, LS A2089, Pinni A
Loppukoe
Pe 26.10.2018 klo 10-13, LS A2089, Pinni A

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelussa painottuu itsenäinen työskentely. Varsinaista opetusta on vain 2h/vko.

Kurssi käy osaksi Matematiikan aineenopettajan aineopintoja (erikseen sovittava opintojakso).

Kurssi käy opinto-oppaan 2012-2015 ja 2015-2018 mukaiseksi ylimääräiseksi aineopintokurssiksi, jolla voi korvata syventäviä opintoja aineenopettajan maisteriopinnoissa (ns. 15 opintopisteen sääntö).