MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti tutkia, onko annettu propositiolause tautologia, tai päteekö looginen seuraus annetun lausejoukon ja lauseen välillä. Hän tuntee opintojaksolla opetetut menetelmät näiden kysymysten ratkaisemiseen, ja osaa valita menetelmistä tilanteeseen parhaiten sopivan. Hän ymmärtää sekä semanttisten puiden menetelmän, että luonnollisen päättelyn periaatteet, ja osaa todistaa eheyslauseen ja täydellisyyslauseen todistuksiin liittyvät keskeiset aputulokset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

TTY:n opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle ristiinopiskelupalvelun ohjeiden mukaisesti: www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lauri Hella, Vastaava opettaja
Lauri.Hella[ät]uta.fi
Manu Harsu, Opettaja
Rene Löfberg, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

9.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
Poikkeukset:
15.1.2019 , ei luentoa
To 10.1.2019 - 28.2.2019 viikoittain klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
Poikkeukset:
10.1.2019 klo 14 –16 , LS A1, päätalo
17.1.2019 , ei luentoa
28.2.2019 klo 14 –17 , LS Paavo Koli, Pinni A, LOPPUKOE
Harjoitukset
Ti 22.1.2019 klo 12-14, LS B3116, Pinni B, Huom. Salitieto päivitetty 21.1.
Ti 29.1.2019 - 5.2.2019 viikoittain klo 12-14, LS A3112, Pinni A
Ti 12.2.2019 klo 12-14, RH A21, päätalo
Ti 19.2.2019 klo 12-14, LS B3117, Pinni B
Ti 26.2.2019 klo 12-14, LS B3118, Pinni B
Ke 23.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 12-14, LS B0020, Pinni B

Arviointi

Numerolla 1-5.