POHS10 Ruotsin kielipolitiikka/Svensk språkpolitik 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee Ruotsin kielilain ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen

-osaa kertoa ruotsin kielipoliittisesta asemasta Ruotsissa ja EU:ssa

-osaa problematisoida kielipolitiikkaan liittyviä ilmiöitä ja tuoda esille oman kantansa aihetta koskevissa keskusteluissa

-ymmärtää ja osaa selittää käsitteen selkeä virkakieli sekä hallitsee selkokielisyystyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

-tuntee EU-ruotsin käsitteen ja osaa pohtia ruotsin kielen tulevaisuutta ja kuvata sen uhkakuvia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Koivisto, Vastaava opettaja
Johanna.I.Koivisto[ät]uta.fi

Opetus

8.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B4118