x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työmarkkinoita, työllisyyttä, työvoiman käyttöä ja työllisyysturvaa käsittelevän tutkimuskentän, sen keskeiset käsitteet ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin. Kurssien yhteydessä opiskelija tutustuu aihepiirin kannalta relevantteihin tutkimusaineistoihin, niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä saa tätä kautta valmiuksia oman opinnäytteensä aineistoperusteiseen rajaamiseen ja itsenäiseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Kurssi kokoontuu tiistaisin II periodilla klo 10-12

23.10.: Paul Jonker-Hoffrén, kurssiohjeet &  Satu Ojala, Onko työ murroksessa? Ennakkolukemisto: Merja Kauhanen, Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet?

30.10. Antti Saloniemi, Miksi työttömyys on ongelma?

6.11. Paul Jonker-Hoffrén, Työmarkkinajärjestelmän muutos

13.11. Markku Sippola, Työnantajastrategiat ja työmarkkinoiden globalisaatio

20.11. Jouko Nätti, Työelämän uudet muodot

27.11. Työ ja sosiaaliturva

*** huom. sovi koordinaattorin kanssa esseen teema marraskuun loppuun mennessä

4.12. Vierailu: Pirkanmaan maakuntahallinto, Kelloportinkatu: Projektipäällikkö Irene Impiö alustaa kasvupalvelu-uudistuksen periaatteista ja etenemisestä Pirkanmaalla (nyk. TE-palvelut)

*** 11.12. esseeluonnoksen palautus

*** 19.12. mennessä koordinaattorin palaute esseeluonnoksesta

*** 9.1. lopullisen esseeversion palautus moodleen

Kurssi soveltuu aine- ja syventävien opintojen vaiheissa oleville opiskelijoille kaikista tutkinto-ohjelmista. Tervetuloa mukaan!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paul Jonker-Hoffrén, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Opettaja
Satu.Ojala[ät]uta.fi
Markku Sippola, Opettaja
Antti Saloniemi, Opettaja
Antti.Saloniemi[ät]uta.fi
Jouko Nätti, Opettaja
Jouko.Natti[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2018 – 9.1.2019
Luento-opetus 14 tuntia
Ti 23.10.2018 - 13.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Ti 20.11.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 10-12, Linna 4013
Ti 4.12.2018, vierailu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

- Osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin sekä annetun materiaalin lukeminen ennen kokoontumista, aktiivinen osallistuminen yhteiseen työskentelyyn kokoontumiskerroilla.

- Itsenäisen kurssiesseen työstäminen, 6 - 8 s. n. 2000 sanaa (+ mahdollinen kansilehti, sis. luettelo, lähteet)

Oppimateriaalit

Kullekin tapaamiskerralle annetaan etukäteislukemisto eli 1 artikkeli viimeistään viikkoa ennen kokoontumista (paitsi ei vierailukerralle).

Esseetä varten kukin määrittelee aiheensa kannalta 3 - 5 artikkelia ja käsittelee niitä esseessään. Luentojen osana opettajat antavat soveltuvia kirjallisuusviitteitä.

Lisätiedot

Kannustamme osallistumaan myös eri työelämäntutkimuksen tilaisuuksiin:

20.9.2018 14-16, Open guest lecture: Social policy reforms in Sweden and the Nordic model, Prof. Joakim Palme, Linna K103

21.9.2018 12-n.14, Aart-Jan Riekhoffin väitös työstä eläkkeelle -siirtymisen poluista, Linna K103

25.9.2018 12.15-16.30 An open research seminar: A polarization of Nordic labour market: Recent social and economic trends, Organised by Work Research Centre, Main building A2a

25.-26.10.2018 Sosiaalipolitiikan päivät , joilla kokoontuu useita työ-aiheisia työryhmiä, tutkimuspäivät tarvitsee opiskelija-avustajia; Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäsenopiskelijoille ilmainen os.

22.11.2018 12-14, Pasi Pyöriän luento Sosiologian Alat I -jaksolla, aiheena Työelämän tutkimus :)

1.-2.11.2018 Työelämän tutkimuspäivät

Näistä ja muista työaiheisista tilaisuuksista voit koota itsellesi luentopassisuorituksen! Toimita dokumentit Satu Ojalalle, ks. YTK-tutkinto-ohjelman ohje