x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.6 Terveys, tieto, asiantuntijuus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy yhteen tieteen- ja teknologiantutkimuksen erikoisalaan, asiantuntemuksen tutkimukseen. Opiskelija tuntee asiantuntemuksen tutkimuksen keskeisen kirjallisuuden ja osaa jäsentää asiantuntemukseen liittyviä erityiskysymyksiä liittyen terveyteen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin. Opiskelija osaa soveltaa erikoisalan käsitteitä ja lähestymistapoja kurssitehtävissä. Opiskelija saa valmiuksia eri asiantuntemusalueiden tunnistamiseen ja monitieteisissä asiantuntijaorganisaatioissa työskentelemiseen.

Yleiskuvaus

Miten lääketieteellinen ja terveystieteellinen asiantuntijatieto ja potilaiden/asiakkaiden kokemukset kytkeytyvät toisiinsa? Miten terveysalan ammattilaisten ja tutkijoiden asiantuntijuutta kyseenalaistetaan ja kritisoidaan? Millaisia kriittisiä ryhmiä terveydenhuollossa on ja millainen suhde näillä ryhmillä on asiantuntijatietoon, ammattilaisiin ja laajemminkin auktoriteetteihin?

Kurssilla käydään läpi sosiologisia ja tieteentutkimuksellisia lähestymistapoja asiantuntijuuteen ja asiantuntijatietoon, sekä perehdytään kirjallisuuteen ammattien tutkimuksesta, tietämättömyydestä, tieteen rajoista ja asiantuntijavallasta.

 Kurssin luentojen teemoja

- Tieto terveydestä digiajan muutoksessa

- Asiantuntemuksen kyseenalaistaminen

- Asiantuntijavalta ja ei-tietäminen

- Terveydenhuollon professiot ja hierarkiat

- Tieteen ja epätieteen rajat

- Terveyden hoitamisen monimuotoisuus

- Lääketiedekriittisyys

- Kriittiset ryhmät terveydenhuollossa: rokotekriittiset, eri hoitomuotojen käyttäjät

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pia Vuolanto, Vastaava opettaja
Pia.Vuolanto[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 25.2.2019
Seminaari
Ma 14.1.2019 - 25.2.2019 viikoittain klo 13-16, Linna 5014
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi edellyttää luento-opetuksen seuraamisen lisäksi perehtymistä oheislukemistoon sekä aktiivista pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Kurssisuoritus koostuu luennoille osallistumisesta sekä pienryhmä- ja verkkotehtävien tekemisestä. Pienryhmä- ja verkkotehtävät perustuvat kurssilla jaettavaan oheiskirjallisuuteen. Kurssin viimeisessä, laajemmassa verkkotehtävässä kootaan kurssilla opittuja asioita ja pohditaan kurssin antia oman asiantuntijana toimimisen kannalta.

Kurssi soveltuu sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille.