x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Sosiaalisen median yhteisöt: menetelmällisiä ratkaisuja määrällisestä laadulliseen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipsykologista sosiaalisen median tutkimusta. Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Yleiskuvaus

Sosiaalinen media on muokannut merkittävästi inhimillistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia verkostoja. Sosiaalisen median yhteisöt ovat sosiaalipsykologiassa ajankohtainen tutkimuskohde. Kurssi esittelee esimerkkien avulla aiheesta tehtyä tutkimusta, ja antaa työkaluja sosiaalisen median aineistojen tutkimiseen. Kurssi sisältää luento- ja seminaaripohjaista kontaktiopetusta, sekä itsenäistä harjoitustyöskentelyä. Kurssilla opetellaan kattavasti erilaisia menetelmiä laadullisesta tutkimuksesta määrälliseen. Kurssin aikana osallistujat tekevät harjoituksia ja harjoitustöitä menetelmien käytöstä ryhmissä ja itsenäisesti. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa yhtä tai useampaa sosiaalitieteellistä lähestymistapaa omaan tutkimustyöhönsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan karsimaan, kriteerinä käytetään opintosuoritusten määrää ja opintomenestystä.

Suositellut edeltävät opinnot:
1) Aineopinnoista riittävä määrä kokonaisuuksia (esim. SOS4.2 Sosiaalipsykologia, SOS6.2.1, SOS6.2.2)
2) Aiemmat menetelmäopinnot (esim. SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät; SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse Atte Oksaselle

Opettajat

Atte Oksanen, Vastaava opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Markus Kaakinen, Opettaja
Markus.Kaakinen[ät]uta.fi
Iina Savolainen, Opettaja
Anu Sirola, Opettaja
Nina Savela, Opettaja
Savela.Nina.H[ät]student.uta.fi

Opetus

14.9.2018 – 30.11.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 14.9.2018 - 30.11.2018 viikoittain klo 10-13, Linna 5026-5027
Poikkeukset:
19.10.2018 , Linna mikroluokka 50
26.10.2018 , Linna mikroluokka 50
Seminaari 12 tuntia
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arvosana määräytyy laajasta harjoitustyöstä (2,5 op), harjoitustehtävistä ja tentistä. Jakautumisperiaate: tentti 25%, empiiriset tehtävät 25%, empiirinen harjoitustyö 50%.

 

Opintopisteet (1 op = 27h) jakautuvat kurssilla seuraavasti

a) Luennot ja tentti: 1,5 op

b) Empiirinen harjoitustyö: 2,5 op

c) Empiiriset tehtävät: 1 op