x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Luovat aineistot ja analyysimenetelmät (intensiivikurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskunta- ja sosiaalitutkimuksessa käytyä keskustelua niin sanotuista luovista aineistoista ja niiden käytöstä. Opiskelija tunnistaa erilaisia, perinteisestä poikkeavia aineistoja ja menetelmiä, osaa pohtia niiden hyödynnettävyyttä oman tutkimusasetelmansa näkökulmasta ja rohkaistuu niiden käyttämiseen. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimusongelman, aineiston ja menetelmien suhdetta ns. luovia menetelmiä käytettäessä.

Yleiskuvaus

Mitä tulee mieleen sanoista luovat aineistot ja analyysimenetelmät? Jotain inspiroivaa ja innostavaa? Tällä kurssilla tarkastelemme, miten sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa ja tutkimuksen eri vaiheissa voi käyttää ja soveltaa luovia vaihtoehtoisia menetelmiä ja käyttää erilaisia aineistoja. Kurssin aikana pohditaan, kuinka yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti mielenkiintoisia ja tärkeitä ilmiöitä kuten esimerkiksi eriarvoisuutta, yhteiskunnan muutosta, sosiaalisia suhteita, jne.  voidaan tarkastella ja tutkia kuvallisin keinoin, fiktion avulla tai esim. tarinoiden välityksellä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on kokemuksellinen ymmärtäminen ja yhdessä oppiminen. Kurssilla opimme näkemään, että ympäröivä maailma on täynnä mitä erilaisimpia aineistoja, joita voidaan tutkia erilaisilla otteilla ymmärtääksemme ja selittääksemme meitä ympäröivää yhteiskunnallista, kulttuurista, sosiaalista, institutionaalista ja arkista moninaisuutta.

Kurssi arvioidaan numeroin 1-5 ja sen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista luennoille ja seminaaritapaamisiin sekä annettujen tehtävien tekoa. Lisäksi jokainen opiskelija kirjoittaa omakohtaisen reflektion luennoista ja seminaareista. Reflektiossa opiskelija pohtii, mitä luennoilla/seminaareissa käsitellyt asiat merkitsevät oman graduaiheen tai tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteen näkökulmasta. Miten toteuttaisit oman tutkimuksesi kullakin luennolla/seminaareissa esiteltyjä tai muita luovia aineistoja ja menetelmiä hyväksi käyttäen? Reflektion kokonaispituus on 5-10 sivua ja se palautetaan Moodleen.

Opetus

Opintojakso toteutetaan intensiivisenä luento-opetuksena ja seminaarityöskentelynä ajalla 25.3.-29.4.2019 Porissa. Tampereen kampuksen opiskelijat ovat tervetulleita Poriin osallistumaan kurssille!

Opintojakson sisältämät teemat:

  1. Johdanto luoviin aineistoihin ja menetelmiin
  2. Visuaaliset menetelmät
  3. Laululyriikka ja muu fiktiivinen kirjallisuus
  4. Musiikki ja muu performatiivinen taide
  5. Ääni ja liike

Kaikkia teemoja pyritään käsittelemään sekä tutkimusaineiston tuottamisen, analysoinnin että tulosten julkistamisen näkökulmista.

Kurssi toteutetaan intensiivikurssina siten, että aamupäivällä on luento ja iltapäivällä seminaari.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 20 opiskelijaa. Valintakriteerit: Oman tutkinto-ohjelman opintopisteet yhteensä. Opintojen aloitusvuosi huomioidaan valitessa. Maisteriohjelmaan suoraan valitut opiskelijat voivat pyrkiä kurssille, vaikka opintopisteitä ei vielä näkyisi opintorekisterissä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville 5 paikkaa.

Opettajat

Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi
Riikka Korkiamäki, Opettaja
Riikka.Korkiamaki[ät]uta.fi

Opetus

25.3.2019 – 29.4.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Luennot
Ma 25.3.2019 klo 11-13, luokka 386, 1.4., 8.4., 15.4.
Poikkeukset:
29.4.2019 klo 11 –13 , 107
Seminaari 8 tuntia
Seminaarit
Ma 25.3.2019 klo 14-16, August 103, jatkuu klo 14-16 seur kerrat 1.4., 8.4.,15.4., ja 29.4.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn, perehtyminen materiaaleihin ja harjoitusten tekeminen.

Lisätiedot

Luennot ja seminaarityöskentely.

Sosiaalityön opiskelijat: kurssi korvaa yhden vaihtoehtoisen jakson STYS3B1-STYS3B3 opinto-oppaan kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op.