x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.6 Teknologiat ja materiaalisuus terveyskysymyksissä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää terveyskysymysten yhteiskuntatieteellisessä tarkastelussa käytettyjä teoreettisia käsitteitä ja lähestymistapoja sekä harjoitella niiden kriittistä pohdintaa ja soveltamista ryhmäkeskusteluissa ja kurssiesseessä. Lisäksi kurssin tavoitteena on opetella ilmaisemaan ja erittelemään tieteellisessä tekstissä omia ajatuksia suhteessa oheiskirjallisuuteen ja yhdessä käsiteltyihin teemoihin.

Yleiskuvaus

Miten lääketieteellinen tutkimustieto ja teknologiat muokkaavat kokemuksiamme sairaudesta ja terveydestä, normaaliudesta ja poikkeavuudesta? Minkälaisia luokituksia ja arvotuksia nämä käytännöt tuottavat? Miten ruumiillisuuden ja teknologioiden materiaalinen ulottuvuus ilmenee terveyskysymysten ratkomisessa? Kurssilla käydään läpi sosiologisia ja tieteentutkimuksellisia lähestymistapoja lääketieteellisen tutkimustiedon, teknologioiden ja potilaskokemusten analysointiin. Kurssi koostuu luennoista ja yhdessä käsiteltävistä oheisteksteistä ja aineistoesimerkeistä.

Kurssi edellyttää luento-opetuksen seuraamisen lisäksi oheislukemistoon ja aineistoesimerkkeihin perehtymistä ja aktiivista osallistumista niihin perustuvaan pienryhmätyöskentelyyn. Opiskelijoilla on mahdollisuus kehitellä kurssin aihepiireihin ja käsitteisiin nojaavia tutkimuskysymyksiä, joista voi laatia kurssin loppuesseen ja mahdollisesti jatkaa opinnäytetyössä. Loppuesseiden suunnitelmat käsitellään kurssin aikana.

Kokoontumisert tiistaisin 12-14, 20 h.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Max 5, ilmoittaudutaan opettajalle Mianna.Meskus@staff.uta.fi

Opettajat

Mianna Meskus, Vastaava opettaja
mianna.meskus[ät]uta.fi
Lotta Hautamäki, Opettaja
Kaisa Kivipuro, Opettaja
Riikka Homanen, Opettaja

Opetus

5.3.2019 – 14.5.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Luento-opetus
Ti 5.3.2019 - 14.5.2019 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Seminaari 2 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssi soveltuu sekä kandidaatti- että maisterivaiheen opiskelijoille.     

Kurssille otetaan max 25 opiskelijaa.

Kurssille valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden ohella maksimissaan 5 avoimesta yliopistosta ja 10 valinnaisia opintoja suorittavia muista tutkinto-ohjelmista.