x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari, lukuvuosi 2018-2019 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yksi ryhmistä liittyy kiinteästi Päivi Honkatukian johtamaan All Youth -hankkeseen. Se on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille opiskelijoille. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos aiot osallistua tähän ryhmään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Nätkin, Yhteyshenkilö
ritva.natkin[ät]tuni.fi
Pasi Pyöriä, Yhteyshenkilö
pasi.pyoria[ät]tuni.fi

Opetus

6.9.2018 – 13.12.2018
Seminaari 48 tuntia
Syksyn ja koko lukuvuoden ryhmien aloitustapaaminen
To 6.9.2018 klo 10-12, päätalo luentosali D11, Infotilaisuus syksyn ja koko vuoden seminaarilaisille
Seminaarikokoontumiset slk 2018
To 13.9.2018 - 13.12.2018 viikoittain klo 10-16, Raudaskosken ryhmä kokoontuu muista ryhmistä poiketen tiistaisin klo 12-15
Seminaarikokoontumiset klk 2019

Lisätiedot

Kurssin koordinaattoreina toimivat Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä. Koko lukuvuoden 2018-2019 kestävistä ryhmistä vastaavat Nätkin ja Pyöriä sekä Päivi Honkatukia, Markus Kaakinen ja Sanna Raudaskoski.

Ryhmät kokoontuvat torstaisin pääsääntöisesti klo 10-16 välillä paitsi Raudaskosken ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 12-15 välillä. Kokoontumiset kestävät yleensä joko kaksi tai neljä tuntia.

Raudaskosken ryhmä on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat aiemmin jo osallistuneet kandiseminaariin, mutta työ on jäänyt kesken. Raudaskosken ryhmästä voi valmistua joustavasti joko syys- tai kevätlukukaudella.

Lukuvuoden 2018-2019 ryhmistä yksi liittyy kiinteästi tutkimushankkeeseen. Syksyllä aloittaa professori Päivi Honkatukian vetämä, ALL-YOUTH -tutkimushankkeeseen kytkeytyvä kandidaatintutkielmaryhmä. Ryhmässä tutkitaan 16-24-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja osallisuuden motivaatiota, kyvykkyyksiä ja uusia muotoja sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä. Opiskelijat tekevät kandityönsä tutkijoiden ohjauksessa hyödyntäen hankkeessa kerättyjä tai kerättäväiä aineistoja (world cafe -keskustelut, osallistuva havainnointi, dokumentit, erilaiset kyselyt). Tutkijat ja opiskelijat tekevät tutkielmaryhmässä kiinteää vertaistutkijuuteen nojaavaa yhteistyötä niin aineistojen hankinnassa, analyysissa kuin julkaisutoiminnassakin. Ryhmään otetaan max 12 opiskelijaa.

Kurssin yhteydessä suoritetaan o