x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DPEDUB.1B Rakenneyhtälömallinnus kasvatustieteellisessä tutkimuksessa/ Structural equation modelling in educational research 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Please note! The language of instruction depends on the participants.

Tällä kurssilla jatko-opiskelijat oppivat rakenneyhtälömallinnuksen perusteet sekä sen keskeisimmät sovellukset kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssilla analysoidaan ensisijaisesti omaa tutkimusaineistoa, jos sellainen on käytettävissä. Kurssin voi myös suorittaa kokonaisuudessaan opettajalta saatavien harjoitusaineistojen avulla.Tarkka kurssirunko muodostetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla osallistujien tarpeiden mukaan.

Opiskelijoilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta rakenneyhtälömallinnuksesta, mutta heidän oletetaan hallitsevan kvantitatiivisen kasvatustieteellisen tutkimuksen perusmenetelmät. Kurssin aluksi kerrataan regressioanalyysin perusteet, sillä niiden ymmärtäminen on rakenneyhtälömallinnuksen edellytys.

This is an introductory course for doctoral students about the basics of SEM and its most important applications in educational research. The course is suitable also for students of related disciplines, although most examples will be drawn from educational psychological research. Students are expected to bring their own research data if available. However, it is possible to complete the course using exercise datasets provided by the teachers. The exact structure for the course is formed based on the needs students express during the first session.

No prior experience on SEM is expected, but the students should understand the basics of quantitative educational research. The course begins by reviewing regression analysis, which is a prerequisite for SEM.

Yleiskuvaus

Rakenneyhtälömallinnus on laajahkojen määrällisten tutkimusaineistojen käsittelyyn soveltuva analyysimenetelmä, jossa teorian pohjalta muodostettua tutkimushypoteesia testataan empiirisesti yhtenä kokonaisuutena. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa rakenneyhtälömallinnus soveltuu erityisen hyvin kyselylomakeaineiston faktorirakenteiden todentamiseen sekä erilaisten mediaatio- ja moderaatiohypoteesien testaamiseen. Sen avulla voidaan myös tarkastella, onko jonkin ilmiön rakenne samanlainen eri ryhmissä. Käytettävissä olevasta ohjelmasta riippuen analyysissa voidaan myös huomioida aineiston monitasoisuus, mikä mahdollistaa esimerkiksi luokka- ja koulukompositiovaikutusten tarkastelun.

Kurssi koostuu viidestä menetelmäopetusseminaarista (á 3h) sekä harjoitustyöstä, joka esitetään konferenssiesityksen tapaan kuudennella 2h tapaamiskerralla. Ennen jokaista tapaamiskertaa opiskelijoiden edellytetään lukevan määrätyt osat myöhemmin ilmoitettavasta kurssikirjallisuudesta.

Structural equation modelling (SEM) is an approach for analysing (large-scale) quantitative research data. In SEM, a theory-driven research hypothesis is tested empirically in one comprehensive analysis consisting of a set of relations between the variables in the model. In educational research, SEM is particularly useful in confirming assumed factor structures of questionnaire data as well as in testing different kinds of mediation or moderation hypotheses. SEM can also be used for testing structural similarity of a certain phenomenon in different subpopulations. Depending on the available software, SEM models can even take into account the multilevel structure of data, which enables testing hypotheses about school or class composition.

The course consists of five workshops (á 3 h) and a written assignment, which is presented as a conference presentation in the sixth session. Prior to each workshop, the students are expected to read literature announced later for the participants. The language of instruction depends on the participants.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mari-Pauliina Vainikainen, Vastaava opettaja
mari-pauliina.vainikainen[ät]tuni.fi

Opetus

4.3.2019 – 8.4.2019
Seminaari 17 tuntia
Rakenneyhtälömallinnus kasvatustieteellisessä tutkimuksessa/ Structural equation modelling in educational research
Ma 4.3.2019 klo 15-17.30, Virta ML 53
Ma 11.3.2019 klo 15-17.30, Virta ML 53
Ma 18.3.2019 klo 15-17.30, Virta ML 53
Ma 25.3.2019 klo 15-17.30, Virta 529
Ma 1.4.2019 klo 15-17.30, Virta 529
Ma 8.4.2019 klo 15-17.30, Virta 529

Arviointiperusteet