SUOK2/A6 Suomet vieraina suussa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Näyttelijäntyön ja suomen kielen asiantuntijoiksi kouluttautuvien yhteiskurssilla työstetään tutkivin menetelmin kielellisen variaation ja kielitietoisuuden kysymyksiä molempien professioiden lähtökohdista. Kurssilla opiskelijat analysoivat ja laajentavat kielikäsityksiin, kielitietoisuuteen ja kielellisiin resursseihin (vaihteluun, kuten aluemurteisiin sekä tyyleihin) liittyvää tieto- tai taitopohjaansa toistensa asiantuntemusalueita hyödyntäen. Tavoitteena on kehittää kielitietoisuuteen ja kielelliseen variaatioon liittyvää osaamista oman alan asiantuntemuksen kasvun kannalta merkityksellisillä tavoilla osin itsenäisissä, osin yhteistoiminnallisissa prosesseissa. Kurssin tuella opiskelija osaa asettaa tavoitteita erityisesti suomen kielen vaihtelua ja kielitietoisuutta koskevan asiantuntemuksensa kasvattamiseksi. Kurssin jälkeen opiskelija osaa havainnoida kieltä ja kielellisten valintojen sosiaalisia merkityksiä aiempaa systemaattisemmin sekä hankkia ja soveltaa tutkimustietoa oman asiantuntijuutensa (jatkuvaksi) kehittämiseksi. Tutkivassa kurssiympäristössä tieteen ja taiteen rajapinnalla työskentely kehittää lisäksi yhteistyö- ja projektinhallintataitoja sekä kriittisen reflektion ja omasta alasta kommunikoimisen taitoja. Kurssi toimii samalla kielitietoisuuden tutkimusympäristönä osallistujien ehdoilla ja heidän osaamistaan tukien.

Yleiskuvaus

 Sisältö ja suorittaminen: Intensiivikurssi koostuu yhteisistä tapaamisista ja niihin kytkeytyvistä itsenäisistä ja pienissä ryhmissä toteutettavista harjoitus- ja reflektiotehtävistä. Kurssilla hyödynnetään Moodle-alustaa, mutta työskentely keskittyy kasvokkaistapaamisiin, joissa on luento-osuuksia,  työpaja- ja kielistudiotyöskentelyä. Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista tapaamisiin ja tehtäviin, joista neuvotellaan yhdessä. Suoritusmuotona on oppimispäiväkirja, joka on osa kurssin tutkivaa menetelmää. Lisäksi suoritus edellyttää muiden sovittujen tehtävien tekemistä ja sovittujen artikkeleiden lukemista.

Suomen kielen opiskelijoille edeltävien opintojen vaatimuksena SUOA2 Kielen variaatio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi
Tiina Syrjä, Vastaava opettaja
Tiina.Syrja[ät]uta.fi

Opetus

15.1.2019 – 14.2.2019
Pienryhmäopetus
Ti 15.1.2019 - 22.1.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A07
Ti 29.1.2019 - 12.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A07
To 31.1.2019 - 7.2.2019 viikoittain klo 9.30-12, Päätalo A08
To 14.2.2019 klo 9.30-12

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Perustuu kurssin yleisiin osaamistavoitteisiin ja niiden pohjalta asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointikriteerit ja  -vastuut (opettajien arviointi, itsearviointi) sovitaan kurssin alussa.