HISA2 Suurvalta kriiseissä: näkökulmia Venäjän historiaan 1700-luvulta 1900-luvulle 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Luentosarja antaa opiskelijoille välineitä ymmärtää Venäjän yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumista pitkällä aikavälillä. Luentosarjan suoritettuaan opiskelija hahmottaa Venäjän yhteiskunnan pitkiä kehityskaaria sekä yhteiskunnallisten muutosten ja kriisien suhdetta. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää historian tuntemuksen merkityksen nykypäivän jäsentämiselle. Hän kykenee myös arvioimaan internetistä löytämäänsä informaatiota Venäjän historiasta ja saa kosketuksen yleistajuisen historia-aiheisen verkkosisällön tuottamiseen.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan Venäjän historiaa ja ylirajaisia suhteita 1700-luvun lopulta toiseen maailmansotaan. Käsiteltäviä teemoja ovat ulkopoliittiset suhteet länteen, sodat ja armeija sekä sisäiset ongelmat, kuten terrori ja kapinaliikkeet, sekä näiden teemojen ilmeneminen venäläisessä kulttuurissa. Lisäksi kurssi avaa näkökulmia historian popularisointiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sami Suodenjoki, Vastaava opettaja
Sami.Suodenjoki[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 10.12.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 22.10.2018 - 10.12.2018 viikoittain klo 12-14, Päätalo A4

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi koostuu luennoista (16 h) ja kokoontumiskertojen aikana tai välillä tehtävistä harjoituksista. Kokoontumisten aikana muun muassa käsitellään kurssilla jaettuja oheislukemistoja ja analysoidaan ryhmissä populaarikulttuurin tuotteita. Lisäksi opiskelijat arvioivat Venäjän historiaa käsitteleviä verkkosisältöjä ja tuottavat Wikipediaan suomenkielisen artikkelin. Harjoitustehtävien käsittelyä varten avataan kurssille Moodle-alue. Kurssin päätyttyä opiskelijat palauttavat lisäksi oppimispäiväkirjan.

Lisätiedot

Ohjelma

22.10. Sami Suodenjoki: Johdatus ja Wikipedia-harjoitustehtävän pohjustus

29.10. Jussi Jalonen: Venäjä ja sodat 1800-luvulla

5.11. Sami Suodenjoki: Keisarivalta ja sen kärjistyvät ongelmat 1850-1914; wikipedia-tehtävän työstäminen

12.11. Tuomas Teuho: Venäjän armeijan suhteet siviiliväestöön 1900-1914

19.11. Arja Rosenholm: Naiset poliittisina vaikuttajina 1800-luvun Venäjällä

26.11. Sari Autio-Sarasmo: Venäjän talous 1890-2018

3.12. Sami Suodenjoki: Vuoden 1917 vallankumous ja sen vaikutukset

10.12. Jussi Jalonen: Suuri isänmaallinen sota