POLVOA42/S25 Median ja politiikan välinen suhde 5–10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan teorioihin median ja politiikan välisestä suhteesta sekä käydään läpi muutamia aihetta koskevia tutkimuksia Suomesta. Luennoilla käsitellään median ja politiikan käsitteitä, sisäisiä ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita sekä median roolia poliittisessa järjestelmässä. Lisäksi käsitellään kysymystä median ja politiikan keskinäisestä vallanjaosta, verkostoista sekä median ideologisesta vallasta. Kurssin opiskelijat laativat harjoitustöitä tai esitelmiä, joissa he analysoivat kirjallisuudesta opittujen näkökulmien avulla ajankohtaisia media-aineistoja tai poliitikkojen tuottamia sisältöjä. Tavoitteena on, että kurssin suorittaneet opiskelijat osaavat jäsentää median roolia yhteiskunnassa, arvioida kriittisesti median ja politiikan välistä vallanjakoa ja tunnistaa itsenäisesti aiheeseen liittyviä ilmiöitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Risto Niemikari, Vastaava opettaja
Risto.Niemikari[ät]uta.fi

Opetus

30.10.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 30.10.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni A Paavo Koli -auditorio
To 1.11.2018 - 8.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
To 15.11.2018 klo 14-16, Pinni B1100
To 22.11.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Seminaari 12 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suoritustapa 5 op: Oppimispäiväkirja ja harjoitustehtävät/esitelmät.

Suoritustapa 10 op: Edellisten lisäksi essee.

Oppimateriaalit

Louw, P. Eric (2010), The Media and Political Process. London: Sage.

Kunelius, Risto, Elina Noppari & Esa Reunanen (2010), Media vallan verkoissa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Herkman, Juha (2011), Politiikka ja mediajulkisuus. Tampere: Vastapaino.