DPCMTJ2/JMMETUS Käsitekerho/ Mediatutkimuksen valinn. jakso 3–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän, median, musiikin ja teatterin tutkimukseen liittyvää teoreettista ja metodologista keskustelua laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Hänelle on muodostunut näkemys tieteenalansa luonteesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen merkityksestä tässä prosessissa.

Yleiskuvaus

Käsitekerho: Klassikoiden ja tuoreempien tutkimustekstien lukemiselle, esittelylle ja niistä keskustelulle rakentuvassa seminaarityöskentelyssä näprätään sormet savessa käsitteitä. Tavoitteena on laajentaa ja syventää osallistujien ymmärrystä siitä, miten tänään oleellisina näyttäytyvät tutkimukselliset termit ovat kehkeytyneet ja toimivat. Kerhon perimmäinen ponnin on kysymys ajattelemisen työkaluista 2010-luvun lopun teknologiavälitteisessä maailmassa – aikana, jona ilmiölähtöisyys on päivän sana ja laskennalliset big data -analyysit lupaavat vastausta kiperimpiinkin tutkimuskysymyksiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse kurssin vetäjille 21.10. mennessä. Kerro ilmoittautuessasi, mitä valinnaisia JOUJOVTS/JMMETUS-jaksoja olet jo suorittanut ja mille muille valinnaisille kursseille olet hakemassa samanaikaisesti.

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi
Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Tarja.Rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2018 – 19.4.2019
Seminaari 30 tuntia
Seminaarikokoontumiset
Ke 24.10.2018 - 24.4.2019 viikoittain klo 14-16, Päätalo E113b
Poikkeukset:
24.10.2018 klo 14 –16 , Päätalo A34

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Kullekin kokoontumiskerralle luetaan 1-3 tieteellistä artikkelia tai kirjan lukua, jotka valitaan osana työskentelyä.

Lisätiedot

Työskentelyssä lähdetään liikkeelle osallistujille itselleen tärkeistä käsitteistä, joiden joukosta valitsemme aloitustapaamisessa osan lähempään tarkasteluun. Kullakin kokoontumiskerralla puramme ja koostamme aina yhtä käsitettä hahmottamalla sen kulkeutumisreittejä sekä vertailemalla eri suunnista ja perinteistä avautuvia käsittämistapoja. Aivan alkajaisiksi tutkailemme käsitteen käsitettä.  

Käsitekerho tarjoaa risteysaseman, jolla tiedekunnan eri oppiaineista tulevat väitöskirjatutkijat ja tutkimuksesta innostuneet graduntekijät voivat kohdata käsitteiden määrittelyllisen moninaisuuden ja ristiriitaisuudenkin, tunnistaa omien määrittelyjensä erityisyydet, rajoitukset ja taustat sekä rapsuttaa yhteistoimin esiin käsitteisiin tieteen eri kentillä ja tutkimusperinteissä pinttyneitä kerroksia. Kerhon vetäjien eetosta voi kuvata lainaamalla Donna Harawayta (2014): ”ollakseen jokin yksi on koostuttava monesta, eikä tämä ole metafora”.