x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä laskemalla ja tulkitsemalla esiintyvyys- ja vaikutussuureita
- osaa tunnistaa ja osaa kuvata tärkeimmät epidemiologiset tutkimusasetelmat (poikkileikkaustutkimus, kohorttitutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, kliininen koe)
- tuntee epidemiologisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet ja osaa kuvata tutkimuksen mahdollisia virhelähteitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

15.8. klo 10 - 7.10.2018

Opettajat

Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja
susanna.lehtinen-jacks[ät]tuni.fi
Kimmo Kemppainen, Opettaja
kimmo.kemppainen[ät]uta.fi
Maija Jäntti, Opettaja

Opetus

23.10.2018 – 13.12.2018
Luento-opetus
Luennot
Ti 23.10.2018 klo 10-12, LS F211AB
To 25.10.2018 klo 10-12, LS F211AB
Ti 30.10.2018 klo 10-12, LS F211AB
To 1.11.2018 klo 10-12, LS F211AB
To 15.11.2018 klo 10-12, F211AB
To 22.11.2018 klo 10-12, LS F211AB
Ti 27.11.2018 klo 10-12, LSF211AB
Ti 4.12.2018 klo 10-12, LS F211AB
Pienryhmä-opetus (aikatauluihin saattaa tulla vielä muutoksia)
Ryhmä 1 (Maija Jäntti)
Ti 23.10.2018 klo 12.30-14.00, A312
Pe 26.10.2018 klo 12.30-14.00, A312
Ti 30.10.2018 klo 12.30-14.00, A311
To 1.11.2018 klo 12.30-14.00, F206
Ma 19.11.2018 klo 10.30-12.00, F207
To 22.11.2018 klo 12.30-14.00, F206
Pe 30.11.2018 klo 12.30-14.00, F206
Ti 4.12.2018 klo 12.30-14.00, F206
Ryhmä 2 (Kimmo Kemppainen)
Ti 23.10.2018 klo 12.30-14.00, A313
To 25.10.2018 klo 12.30-14.00, F216
Ti 30.10.2018 klo 12.30-14.00, A312
To 1.11.2018 klo 12.30-14.00, F207
To 15.11.2018 klo 12.30-14.00, F207
To 22.11.2018 klo 12.30-14.00, F218
Ti 27.11.2018 klo 12.30-14.00, F207
Ti 4.12.2018 klo 12.30-14.00, F207
Ryhmä 3 (Kimmo Kemppainen)
Ti 23.10.2018 klo 14.30-16.00, A313
To 25.10.2018 klo 14.30-16.00, F216
Ti 30.10.2018 klo 14.30-16.00, A312
To 1.11.2018 klo 14.30-16.00, F207
To 15.11.2018 klo 14.30-16.00, F207
To 22.11.2018 klo 14.30-16.00, F215
Ti 27.11.2018 klo 14.30-16.00, F207
Ti 4.12.2018 klo 14.30-16.00, F207
TENTTI
To 13.12.2018 klo 13.00-16.00, LS A210-211
UUSINTATENTTI
To 14.2.2019 klo 12-16, LS F211AB, Ilmoittautuminen Nettiopsussa 15.12.2018 alkaen

Oppimateriaalit

Tenttikysymykset perustuvat luennoilla ja harjoitusryhmissä opiskeltuihin asioihin, joita on hyvä opiskella myös kirjallisuudesta:

  • Ensisijaisesti Gordis L. Epidemiology. Saunders 2014. (Soveltuvin osin). Löytyy e-kirjana.

Vaihtoehtoisesti, mikä tahansa epidemiologian oppikirja, josta löytyy jaksolla opiskeltavat asiat, soveltuu itseopiskeluun, esim.:

  • Rothman KJ: Epidemiology – An Introduction. Oxford 2012
  • dos Santos Silva I: Cancer epidemiology: Principles and methods. IARC 1999
  • Hennekens CH, Buring JE: Epidemiology in Medicine
  • Greenberg RS ym: Medical Epidemiology. Lange 2013
  • Hernberg S. Epidemiologia ja työterveys. TTL 1998.