x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA22/A32 EU ja Länsi-Balkan: ehdollistettua demokratiaa ja valtionrakennusta 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Nykymaailman lukuisissa maissa demokratisoituminen ja valtionrakennus, päämäärinä valtiollisen vakautumisen edistäminen, tapahtuvat spontaanin, sisäsyntyisen kehityksen sijaan (tai ohessa) ulkoapäin tulevien paineiden ja houkutusvoiman alaisena. Kurssi tarkastelee tällaisia ulkoisia vaikuttamispyrkimyksiä ja erityisesti niiden merkitystä kohdemaan sisäiselle kehitykselle EU:n ehdollistamispolitiikan (engl. conditionality policy) ja ns. Länsi-Balkanin maiden – Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Kosovon, Kroatian (EU-jäsen vuodesta 2013), Makedonian, Montenegron sekä Serbian – demokratia- ja valtiokehityksen valossa.

Millaisena Länsi-Balkanin maiden tähänastinen demokratia- ja valtiollinen kehitys näyttäytyy käytännössä? Millainen ja kuinka suuri rooli EU:n ehdollistamispolitiikalla, toisin sanoen kyseisten kohdemaiden sisäisen poliittisen kehityksen ehdollistumisella, on ollut (vrt. spontaani, sisäsyntyinen kehitys)? Ja kertooko kohdemaiden vaihteleva edistyminen EU-tiellä demokratia- ja valtiollisen kehityksen etenemisestä käytännössä? Entä millainen merkitys demokratisoitumisella on valtiollisen vakautumisen kannalta, millainen on näiden kehitysprosessien välinen dynamiikka?

Kurssin fokus on systeemitasolla, kohdemaiden poliittisten järjestelmien tarkastelussa ja vertailussa: tarkoituksena on tuottaa opiskelijalle kokonaiskuva Länsi-Balkanin maiden poliittisista järjestelmistä ja niiden kehityksestä 1990-luvulta tähän päivään EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikan vaikutuksen alaisina sekä erilaisista demokratia- ja valtiollisen kehityksen tutkimuksen työvälineistä.

AVAINSANAT: Länsi-Balkan, demokratia ja demokratisoituminen, valtio ja valtionrakennus, demokratia- ja valtiollisen kehityksen mittaaminen ja arviointi, EU:n laajentumis- ja ehdollistamispolitiikka, ”eurooppalaiset arvot” ja eurooppalaistuminen, poliittisten järjestelmien tutkimus, tapauksia vertaileva politiikan tutkimus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi
Aino Hakovirta, Vastaava opettaja
Aino.Hakovirta[ät]uta.fi

Opetus

4.3.2019 – 15.4.2019
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 4.3.2019 - 1.4.2019 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
To 7.3.2019 - 4.4.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Ma 15.4.2019 klo 10-12, Pinni A1081, Tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

RAKENNE/SUORITUSTAPA: Luentosarja (20 t) + itsenäisesti tehtävä kurssityö (jonkin maatapauksen 5 s. analyysi jonkin kansainvälisen indeksin pohjalta) + luentotentti.