TAYJ12 Tutkimusetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu luento- ja seminaariopetuksesta sekä verkko-opiskelusta.

Osaamistavoitteet:

Osallistujat ymmärtävät, että hyvien tieteellisten käytäntöjen ”hyvyys” on tiedollista, moraalista ja sosiaalista. He ovat tutustuneet HTK-ohjeisiin (hyvä tieteellinen käytäntö) ja humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) sekä eurooppalaiseen tutkimuseettiseen ohjeistoon (The European code of conduct for research integrity). Osallistujat ovat harjaantuneet keskustelemaan oman tutkimuksensa eettisistä kysymyksistä ja tutkijan tiedollisesta, moraalisesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta.

Yleiskuvaus:

Kurssi käsittelee tutkimuseettisten periaatteiden tiedollista, moraalista ja yhteiskunnallista oikeutusta. Kurssilla kuvataan, miten tutkimuseettisten periaatteiden tulisi ohjata tutkimusaineiston hankintaa ja hallintaa, tieteellistä päättelyä, tiedeyhteisön sosiaalisia käytäntöjä, tutkimusryhmien toimintaa, vuorovaikutusta tutkimuksessa mukana olevien ihmisten ja eläinten kanssa sekä tutkijoiden ja laajemman yleisön välisiä suhteita.

Sisältö:

-          Tieteen palkitsemisjärjestelmä: tutkijoiden ei-tiedollisten tavoitteiden (esim. uralla eteneminen) ja tiedollisten tavoitteiden väliset jännitteet

-          Vilppi tieteellisessä toiminnassa, piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja muita vastuuttomia menettelytapoja

-          Objektiivisuus ja arvojen rooli tutkimuksessa

-          Tiedeyhteisö, tutkimusryhmät ja yhteisjulkaiseminen

-          Luottamuksen merkitys tieteessä ja eturistiriidat

-          Aineistonkeruun ja -hallinnan eettiset periaatteet

-          Ohjaus, rahoituksen hakeminen, käsikirjoituksen lähettäminen aikakauslehteen ja vertaisarviointi – hyvät käytännöt

Aikataulu:

Kurssi jakautuu kolmeen osaan:

1. Kaikille yhteisiin luentoihin (12 t)

                      3 x 4 tuntia

2. Itsenäiseen opiskeluun verkossa (Open Learning Research Ethics)

3. Seminaarityöskentelyyn ryhmissä (4 ryhmää) (12 t)

                      2 x 6 tuntia

 

Luennot (aika ja paikka):

Ma 4.2. klo 12-16 Pinni B1097
Ma 11.2. klo 12-16 Pinni B1097
Ma 18.2. klo 12-16 Pinni B1097

Seminaarit (aika ja paikka):

Ryhmä 1

4.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)
11.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)

Ryhmä 2

6.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)
15.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)

Ryhmä 3

18.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)
25.3. klo 10-16 sali K112 (Linna)

Ryhmä 4

20.3. klo 10-16 sali Pinni B3111
27.3. klo 10-16 sali Pinni B3111

Kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

 

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valinnassa etusijalla ovat opintonsa aiemmin aloittaneet pyrkijät. Muuten valintatapa on arvonta. Enintään 20 opiskelijaa/ryhmä.

 

Kurssin suorittaminen edellyttää:

1. Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)

2. Aktiivisen osallistumisen luennoille ja seminaariin

3. Alustuksen pitämisen seminaarissa (15-20 min.)

4. Loppuesseen kirjoittamisen (6-7 sivua)

 

Ennakkotehtävä:

Lue David Resnikin (2015) artikkeli ja kirjoita 1-2 sivun mittainen essee, joka käsittelee vähintään kolmea Resnikin mainitsemaa tutkimusetiikan periaatetta. Perustele, miksi juuri nämä periaatteet ovat tärkeitä sinun tutkimuksessasi tai sinun tieteenalalla/erikoisalalla. Miten ne liittyvät tutkimuseettisiin kysymyksiin tai haasteisiin, joita olet kohdannut tutkimusta tehdessäsi? Muistathan kertoa esseessä nimesi, tieteenalasi, tutkimusaiheesi ja mahdollinen tutkimusryhmä. Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Resnik, David. 2015. What is Ethics in Research & Why is it Important?

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm

 

Opettaja:

Marko Ahteensuu, Tutkimusetiikan yliopistonlehtori

 

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Ahteensuu, Vastaava opettaja
Marko.Ahteensuu[ät]uta.fi

Opetus

4.2.2019 – 27.3.2019

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.