JOUJOVTS Valinnainen jakso: Tiedeviestinnän projekti 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Projektikurssin suoritettuaan osallistuja on harjaantunut tutkimustiedon yleistajuistamisessa ja tiedeviestinnässä erityisesti valitsemissaan konteksteissa. Hän osaa asettaa tiedeviestinnällisiä tavoitteita toiminnalleen ja työstää oman hankkeensa yhteistyökumppaneita hyödyntäen / tukea tutkijoita heidän tavoitteidensa mukaisessa viestinnässä.

Kurssille osallistuvilla on oltava taustallaan tai meneillään tiedeviestinnän opintojaksot I tai II, tai muut vastaavat tiedot ja osaaminen tiedeviestinnästä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla työstetään omaa tiedeviestintähanketta tai vaihtoehtoisesti mentoroidaan yhteistyöhön tarjoutuvien Tampere3-piirissä toimivien  tutkimushankkeiden tiedeviestintää. Kurssille voi osallistua joko työstääkseen omaa hanketta tai toimiakseen tutkimusryhmien tiedeviestinnän mentoritiimissä. Jälkimmäinen suoritusmuoto sopii erityisesti opiskelijoille, jotka tähtäävät kieli- ja viestintäalapjen ammattilaisiksi.

Omaa projektiaan työstävät osallistujat suunnittelevat, toteutettavat ja esittelevät oman tiedeviestintäprojektinsa, jonka tavoitteet ja muoto määrittyvät osallistujien omien tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta. Projektin laajuus voi olla 5 tai 10 op. Tiedeviestintäprojektiksi sopii esimerkiksi hankkeen blogisivuston sisältöjen ja viestintäsuunnitelman rakentaminen tai esim. tutkimushankkeen viestintäkokonaisuuden toteutus yhteistyössä yliopiston viestinnän, Radio Moreenin tai Aikalainen-lehden kanssa. Mentoritiimeiksi organisoituvat opiskelijat toimivat yhteistyössä joko kurssilla työstettävien hankkeiden kanssa tai muiden, Tampere3:n piirissä toimivien  tutkimushankkeiden kanssa, jotka ovat ilmoittautuneet yhteistyöhön. Mentoritoimintaa toteutetaan osallistavan tutkimuksen menetelmällä, joka tukee sekä mentoreiden että mentoroitavien osaamisen yksilöllistä kehittymistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Kivimäki, Vastaava opettaja
Sanna.K.Kivimaki[ät]uta.fi
Johanna Vaattovaara, Vastaava opettaja
Johanna.Vaattovaara[ät]uta.fi

Opetus

22.3.2019 – 17.5.2019
Ryhmätyöskentely
Lähipäivät 22.3., 5.4., 12.4., 3.5. klo 10-16 Pinni B3110 ja 17.5.2019 klo 10-16 Pinni B 4087 (tulkkausstudio)

Lisätiedot

Työmuodot ja suoritustapa: Projektikurssille hakeudutaan  ennakkotehtävän avulla, jonka perusteella kartoitetaan kurssilaisten omat tavoitteet ja roolit kurssilla. Kurssilla keskitytään työstämään tiedeviestinnän suunnitelmia ja toteutuksia vertaistukea ja ohjausta hyödyntäen. Lopuksi arvioidaan viestintähankkeiden onnistumista ja jatkotavoitteita. Suoritusmuotona on tavoitteen mukainen projekti ja sen esittely avoimessa päätöstilaisuudessa 17.5.2019.

Kurssi on tarkoitettu COMSin maisterivaiheenopiskelijoille ja eri alojen tohtoriopiskelijoille.

Opintojaksolle otetaan myös työelämässä olevia erialojen ammattilaisia. Heille tiedeviestinnän opintojaksot ovat maksullista täydennyskoulutusta, ks. lisätiedot: taydennyskoulutus.uta.fi/2018/04/tiedeviestinta2018/