x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA2 Liikenne - talous - ihminen. Liikennehistorian ja liikennepolitiikan valtakunnallinen asiantuntijaseminaari 0–5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yleiskuvaus

Torstai 26.4.2018 Päätalo A2A klo 10-15.30.

Asiantuntijaseminaari historiatieteen kurssina (5 op, HISA2 tai muu sovittava kohta)

Seminaarin osallistuminen voi olla osa viiden opintopisteen kurssia Liikenne-talous-ihminen: liikennehistoria ja liikennepolitiikka. Kurssiin kuuluu suppeahko, kommentoitu luentopäiväkirja sekä 5—8 liuskan (á 2 000 merkkiä) essee seminaarin alaan kuuluvasta aiheesta. Aihe voi koskea Suomea tai muita maita. Suoritukset on jätettävä viimeistään 30.6.2018 mennessä. Seminaarista voi löytää opinnäytetöidenkin aiheita.

Kurssitöiden viimeinen palautuspäivä on 30.6.2018. Työt voi palauttaa paperiversioina tai sähköisesti, os. marko.nenonen@staff.uta.fi.

Seminaariin voi osallistua, vaikka ei aio suorittaa kurssia.

Kurssin vastuullinen opettaja on Marko Nenonen.

 

Kurssin tavoite

 

Seminaarin ajatus lähtee historian ja tulevaisuuden yhteydestä yhteiskuntapolitiikassa. Liikenteen rakenteellisten ehtojen muuttaminen on vaikeaa. Se, mitä on, määrää sitä, mitä voidaan tehdä. Tekniset järjestelmät eivät useinkaan anna tilaa vaihtoehdoille, kuten polkuriippuvuuden teoriat selittävät. Luutumat lienevät kuitenkin yhtä usein asenteellisia kuin teknisiä ja taloudellisia. Kurssin tavoite on

1 johdattaa liikennehistorian ja liikennepolitiikan tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin ja lähtökohtiin, havainnollistaa monitieteellisiä lähestymistapoja myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden rajojen yli sekä antaa opiskelijalle kuva tutkimuksen, asiantuntijahallinnon tehtävien ja liikennepolitiikan yhtymäkohdista;

2 antaa eri näkökohtia liikennejärjestelmän analyysiin sekä antaa kuva tällaisen tutkimuksen merkityksestä yhteiskuntapolitiikalle;

3 havainnollistaa niitä kysymyksiä ja vaikeuksia, joita syntyy, kun tarkastellaan historiatieteen lähtökohdin yhteiskuntakehityksen tulevaisuuden suuntia ja niitä koskavaa poliittista päätöksen tekoa.

 

Kurssin sisältö ja suoritustapa (5 op)

 

Kurssilla on kolme asiantuntijaesitelmää sekä kaksi puheenvuoroa aihepiirin keskeisistä kysymyksistä. Kurssiin kuuluu kaksi kirjallista työtä. (1) Suppeassa luentopäiväkirjassa kommentoidaan esitelmän antia sekä siitä käytyä keskustelua. Opiskelija voi halutessaan käyttää lisäaineistoa näkökohtien valaisemiseksi. (2) Kurssiin kuuluu 5—8 liuskan essee (á 2 000 merkkiä välilyönteineen) vapaasti valittavasta aihepiiriin kuuluvasta aiheesta.

Suoritusten viimeinen palautuspäivä on 30.6.2018, ja ne palautetaan Marko Nenoselle.

 

Ilmoittautuminen

Kaikille järjestettävän aamu- ja iltapäiväkahvitarjoilun vuoksi seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumisen. Myös tila on rajoitettu, ja seminaariin/kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pyydän laittamaan ilmoittautumisen os. marko.nenonen@staff.uta.fi.

Myös niiden seminaarin asiantuntijaosallistujien pyydetään ilmoittamaan tulostaan, joiden kanssa asiasta ei ole erikseen jo sovittu.

 

Seminaarin pääpuhujina ovat

 

Professori Marjaana Niemi Tampereen yliopisto

Marjaana Niemi on kaupunkihistoriaan erikoistunut tutkija.

Apulaisprofessori Heikki Liimatainen Tampereen teknillinen yliopisto

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja

Professori Jari Ojala Jyväskylän yliopisto

Jari Ojala on erikoistunut vertailevaan talous- ja liiketoimintahistoriaan.

FT Jarmo Peltola Tampereen yliopisto

Jarmo Peltola on sosiaali- ja yhteiskuntahistoriaan erikoistunut tutkija ja on tutkinut myös liikenteen historiaa.

Strategiajohtaja, viestintäneuvos Taina Pieski, Liikenne- ja viestintäministeriö

Opettajat

Marko Nenonen, Vastaava opettaja
marko.nenonen[ät]tuni.fi

Opetus

26.4.2018 –
Seminaari 6 tuntia
To 26.4.2018 klo 10-15.30, Päätalo A2A

Arviointi

Numerolla 1-5.