x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT1 Tiedonhankinnan perusteet - verkkokurssi 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Yleiskuvaus

Kurssi on suoritettavissa Moodlessa 16.4.-29.4.2018 välisenä aikana.

Kurssin tiedot ja ilmoittautuminen Moodlessa:

http://www.uta.fi/kirjasto/koulutukset/verkkokurssi.html

Opettajat

Saija Tapio, Vastaava opettaja
saija.tapio[ät]tuni.fi
Janika Asplund, Opettaja
janika.asplund[ät]tuni.fi
Sari Mäkelä, Opettaja
sari.makela[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

16.4.2018 – 29.4.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.