x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (hoitotieteen opiskelijoille), kirjatentti, Seinäjoki 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Yleiskuvaus

Kirjatentti sähköisenä tenttinä 5.11.2018-1.2.2019

Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä

Uusintatentti 11.2.-1.3.2019 vain opiskelijoille, jotka ovat saaneet varsinaisena tenttiaikana hylätyn arvosanan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoilla ilmoittautuminen sähköiseen tenttiin riittää, ei erillistä kurssi-ilmoittautumista

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

15.8. klo 10 - 12.12.2018

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja
Mira.Palonen[ät]uta.fi

Opetus

5.11.2018 – 1.2.2019

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

NutbeamH., Harris E. & Wise M. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3. edition. McGraw-Hill.