x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät (hoitotieteen opiskelijat), Seinäjoki 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan pääosin verkko-opintoina, mutta sisältää myös kolme lähiopetuskertaa.

Kurssi alkaa Moodle-oppimisympäristössä 14.1., opiskelu vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

21.11. klo 10 - 12.12.2018

Opettajat

Mervi Roos, Opettaja
Mervi.Roos[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 25.4.2019
Luento-opetus
Kurssi alkaa 14.1. Moodle-oppimisympäristössä, opiskelu vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun
Harjoitukset
Ke 6.3.2019 klo 16.15-19.30, Atk-luokka A210.3, Kampusranta 9, FRAMI A
To 14.3.2019 klo 16.15-19.30, Atk-luokka A210.3
To 21.3.2019 klo 16.15-19.30, Atk-luokka A210.3
Sähköinen tentti ajalla 27.3. - 25.4.

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen