STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen historian ja tulevaisuuden suunnat.

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu sosiaalityön toimintaympäristöihin seuraamalla sosiaalityön maisteriopiskelijoiden harjoittelun (STYS2B) analyysiseminaaria (20h), tutustumalla annettuun kirjallisuuteen sekä osallistumalla verkko-opetukseen (10h). Analyysiseminaareissa syventävää harjoittelua suorittavat opiskelijat esittelevät analyysiraporttejaan, opponoivat niitä ja näiden pohjalta käydään yhteistä keskustelua, johon myös STYP5-kurssia suorittavien odotetaan osallistuvan. Kirjallisuuden, seminaarien ja verkkotyöskentelyn pohjalta kirjoitetaan essee. Opiskelijoiden on mahdollista omatoimisesti järjestää lukupiiri kirjallisuuden käsittelyn tueksi.

Kurssi alkaa 4.3 ja esseiden palautus on 20.5.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
Suvi.Raitakari[ät]uta.fi

Opetus

4.3.2019 – 20.5.2019
Seminaari 20 tuntia
Ma 11.3.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Ma 18.3.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Ma 25.3.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Ma 8.4.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Ma 15.4.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Ma 29.4.2019 klo 14.00-18.50, Linna K113
Itsenäinen työskentely 105 tuntia + 10 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaarien keskusteluun ja verkkotyöskentelyyn sekä loppuessee.

Oppimateriaalit

1. Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.
2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Kolmas uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s. 1-124, 351-362. TAI Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2017. Neljäs uudistettu laitos. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma oy. Luetaan s.1-81, 131-143, 471-484. 
3. Koskiaho, Briitta 2014. Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. Euroopan Unioni: United Press Global.

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu vain sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.Sosiaalityötä valinnaisina opintoina suorittavat voivat suorittaa opintojakson STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt kirjatenttinä, ks. opinto-opas.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena.