x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Diskurssianalyysi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee yleisimpiä diskurssianalyysin nimellä kulkevia metodologisia suuntauksia ja osaa soveltaa niitä valitsemaansa aineistoon.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään erilaisten vuorovaikutus- haastattelu- ja tekstiaineistojen diskurssianalyyttiseen tulkintaan. Tämän tulkinnan yhteydessä käsitellään sellaisia teemoja, kuin vuorovaikutuskäytännöt, kielen vakuuttavuus, kategorioiden käyttö, valta, ja emootiot.

Kurssi koostuu luento-osuuksista, niihin littyvästä seminaarityöskentelystä, pienistä lukutehtävistä ja harjoituksista sekä itsenäisesti (tai parin kassa) toteutettavasta harjoitustyöstä. Kurssilla on ennekkotehtävä (joka ilmoitetaan kurssille hyväksytyille).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eero Suoninen, Vastaava opettaja
Eero.Suoninen[ät]uta.fi

Opetus

23.10.2018 – 11.12.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot ja seminaari
Ti 23.10.2018 - 13.11.2018 viikoittain klo 9-12, Linna K110
Ti 20.11.2018 - 11.12.2018 viikoittain klo 9-12, Linna 5026-5027
Seminaari 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 60 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Ryhmätyöskentely 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvostelu perustuu kurssiaktiivisuudelle, harjoitustyölle sekä lukemistojen käsittelylle.

Oppimateriaalit

Kurssin aikana erikseen sovittavat / ilmoitettavat.

Lisätiedot

Kurssi sopii erityisesti opiskelijalle, joka soveltaa tai aikoo käyttää diskurssianalyysia omassa pro gradu -tutkimuksessaan. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalitieteiden maisterintutkinnon opiskelijat. Muutoin opiskelijoiden valinnassa noudatetaan normaalia jonolakia.